Köprü – Híd cikk: Hazai György „Ellenszélben – Szélárnyékban” memoár

Köprü – Híd cikk: Hazai György „Ellenszélben – Szélárnyékban” memoár

Hazai György „Ellenszélben – Szélárnyékban” memoár

A dunaszerdahelyi Lilium Aurum Kiadó és a Vámbéry Polgári Társulás gondozásában jelent meg ez év márciusában a 2016-ban elhunyt Hazai György turkológus professzor emlékirata „Ellenszélben – szélárnyékban” címmel. A professzor úr lakásában működő Hazai György Orientalisztikai Alapítvány és Könyvtár, melyet leányai alapítottak és gondoznak, adott helyszínt 2018. május 16-án a kötet bemutatására.

Hazai György emlékiratait 2008-ban kezdte írni, amelyben Cecília lánya volt segítségére, aki a halála után a szöveg gondozója lett. Hazai Györgyöt a Vámbéry Polgári Társuláshoz és annak alapítójához, barátjához, Hodossy Gyulához szoros szálak fűzték így természetes volt, hogy a kötetet a legnagyobb figyelemmel kisérve, elegáns prezentációban adják az olvasók kezébe.

A kötetet méltató Fodor Pál professzor, az MTA Bölcsészettudomány Központjának főigazgatója elmondta, hogy a memoár hozzásegít ahhoz, hogy egy olyan tudományterület elmúlt több, mint félévszázados története megismerhetővé váljon, amely a magyar önazonosság-tudat alakításában mindig is nagy szerepet töltött be.  Hazai György a nemzetközi turkológiai életnek több évtizeden át meghatározó személyisége volt: közvetítő volt egyes turkológiai iskolák és a vasfüggöny által elválasztott tudóskörök, valamint a szerencsétlen történelmi múlt okán egymással szemben álló akadémiai csoportok között. A tanítvány, munkatárs és barát Fodor Pál beszédjét azzal zárta, hogy a kötet minden mondatából érződik, hogy azt Hazai professzor szívvel írta és útmutatásnak szánta a 21. század turkológusainak.

Hazai Cecília utószavában a kötetet azoknak a magyar és a nemzetközi turkológia története iránt érdeklődőknek ajánlja, akik ezen a témán túl betekintést nyerhetnek a 20. század második felének nehéz korszakaiba, amelyekben nem volt könnyű magyar tudósként a tudománynak élni és embernek maradni. Miként édesapját idézi: „Talpon kell maradni az erős ellenszélben és meg kell találni a nyugodt szélárnyékot is.”

(A kötet a Magyar Napló Könyvesboltjában – Budapest, VIII. József körút 70. – megvásárolható.)